m323


Fasiliteter

Tilrettelagt for en god arbeidsdag

---

I Moment 323 blir 8.500 kvm effektive kontorarealer med ulike fasiliteter ledig. Store og frodige grøntområder omkranser eiendommen som er tegnet av Niels Torp+. Bygget er i granitt, og har en fasade som gir et funksjonelt preg og et moderne uttrykk. Store glassflater gir godt lysinnslipp og skaper positive arbeidsdager for dem som jobber i bygget. 

Moment 323 tilbyr effektive arealer, personalrestaurant, auditorium og  møteromsfasiliteter. Flotte og moderne fellesarealer innbyr til trivsel, samhandling og uformelle møter. Det planlegges for hyggelige uteområder for lunsj og sosiale sammenkomster. Bygget har også lagerarealer med enkel adkomst for varelevering og store kjøretøy. Det er svært god parkeringsdekning for egne ansatte og besøkende, samt kort vei til offentlig kommunikasjon og "rett på" Ring 3. 

Innbydende inngangsparti
& flotte fellesarealer

---


Personalrestaurant
& hyggelige uteområder

---

 


Møteromsfasiliteter
& auditorium

---